Categories
Razmene

5+ razloga zašto treba da odeš na razmenu

Razmena je program preko koga određeni period provodite živeći u stranoj državi i pohađajući srednju školu/fakultet.  Postoje razne vrste razmena: u srednjoj školi i na fakultetu, u trajanju od jedne godine ili jednog polugodišta ili čak i kraće, na kojima živite na kampusu fakulteta ili sa host porodicom, itd. Bez obzira na to kakav je […]

Verified by MonsterInsights